Dyrkning af laver på lokal restbiomasse

Lokale restbiomasser er med stor succes blevet testet som foder til Black Soldier Fly larver. Læs rapporten fra Teknologisk Institut, som også giver inspiration til en forretningsmodel og livscyklus-perspektiver. Rapporten er på engelsk og udarbejdet i Interregprojektet BIOCAS.

Biokonvertering af strandopskyl med Black Soldier Fly Larver

Potentialet om at bruge strandopskyl (Zostera marina) fra Guldborgsund kommune som substrat til produktion af Black Soldier Fly Larver er blevet undersøgt.

Til forsøgene er der anvendt seks forskellige behandlinger: Blandinger af af strandopsyl og biopulp samt blandinger af strandopskyl og mask.

Konklusionen er, at strandopskyl kan anvendes som en kulhydratkilde i en foderblanding, så længe fraktionen holdes omkring 25%.

De bioøkonomiske potentialer af strandbiomasser i Guldborgsund Kommune

De bioøkonomiske potentialer af strandbiomasser i Guldborgsund kommune er vurderet ved en kortlægning og screening af strandopskyl indsamlet fra 5 kystområder i Guldborgsund Kommune.

Bilag Størrelse
Rapport om screening af strandopskyl 2.47 MB
Blå kortlægning Guldborgsund kommune august 2017

Identificering af blå biomasse vækstområder i Guldborgsund kommune. Vækstområderne har elementer af cirkulær økonomi og bidrager til en bæredygtig udvikling.

Biogas til tung transport i Guldborgsund Kommune

Biogas i Guldborgsund Kommune. Afklaring af muligheder for at anvende biogas til tung transport i Guldborgsund kommune.