Om bioøkonomi

Bioøkonomi handler om optimal og bæredygtig udnyttelse af både traditionelle og nye afgrøder samt alle typer rest-biomasser som f.eks. roetoppe, halm, rester fra fødevareproduktion og husholdningsaffald. Også havets biomasser er omfattet – tang, muslinger og fisk.