Fra strandopskyl til labre larver

 

Haves: Tang, ålegræs og strandopskyl
Ønskes: Proteinfoder
Biofisk er et bioøkonomisk projekt, der har international bevågenhed. Projektet handler om at skabe højværdiprodukter af den slags tang og strandopskyl, som badegæster udemærket kender "duften" af. I Guldborgsund fjerner kommunen af gode grunde mange tons hver sommer. Det er denne biomasse, som nu kan vise sig at være særdeles værdifuld. Ny forskning sandsynliggør nemlig, at strandopskyl kan anvendes som foderstof til opdræt af larver og insekter, der igen kan forædles til dyrefoder, bl.a. til fisk. Lykkes det at udvikle effektive biotekniske produktionsmetoder, som gør strandopskyl til et vækstmedium for insekter der kan bruges til foder, vil det være til gavn for andre kystnære kommuner.

Ressource (Biomasse)

Tang, ålegræs og strandopskyl

Slutprodukt

Dyrefoder

Lokale mål

  • Ny inspiration til lokale virksomheder og iværksættere
  • Vi vil vise forskerne, at Lolland Falster er et bountyland med bioressourcer til nye rentable forretningsområder
  • Nye arbejdspladser

Miljøgevinst

Lokale landbrug og fiskeopdræt behøver ikke at importere soja- og majsprotein fra udlandet.
Der spares både penge og CO2

Samarbejdspartnere