På grund af en kraftig stigning i COVID19 kunne Dansk Bioøkonomi Konference 2020 desværre ikke gennemføres som planlagt.

Grøn-omstilling-oplæggene fra formiddagsprogrammet indgår i stedet i et spændende WEBINAR - Invitation og tilmelding her.

SPORENE fra eftermiddagsprogrammet søges ligeledes gennemført - vi afventer udviklingen i COVID19 og ser, om vi kan afholde sporene individuelt som webinarer - eller allerhelst som fysiske seminarer (maks. 50 deltagere). Alle, der var tilmeldt et spor, vil blive informeret om hvornår og hvordan, det afholdes, når dette er fastlagt.

Var du ikke tilmeldt, men er interesseret i at høre nærmere når de nye programmer ligger fast, kan du i det oprindelige program se hvad sporene handler om og sende en interesse-tilkendegivelse til mej@guldborgsund.dk - så får du en invitation, når den er klar. Det et planen at gennemføre med samme oplægsholdere hvis muligt.