Træ har potentiale til at blive den vigtigste råvare til bæredygtige non-food-produkter lige fra fin-kemikalier og tekstiler til bæredygtige byggematerialer. Produkter baseret på træ kan i langt højere grad end i dag udvikles og fremstilles lokalt og afsættes som forbrugsvarer og til byggeri.