Et nyindviet pilotanlæg skal undersøge mulighederne for at udvinde værdifulde stoffer af blandt andet roetoppe og tang. Anlægget er et konkret resultat af Bioioøkonomi Konferencen i 2016 og et vigtigt skridt for at skabe højværdi-produkter af restbiomasse.