TAK til alle som deltog i webinar og workshop den 28. april 2021

Se programmet her og præsentationer nedenfor:

Præsentationer fra webinaret tilgængelige her

Velkommen til Havets ressourcer webinar og workshop. Christian Smith, Guldborgsund kommune

Agri Aqua Innovation Denmark projektpartnerskab - invitation til bæredygtig udvikling. Brian Thomsen, Dansk Akvakultur

Submariner Network - hvordan kan et netværk understøtte blå bioøkonomi. Efthalia Arvaniti, Submariner Network

Rammevilkår for udvikling og praksis i landbrug og akvakultur - Muslinger som økonomisk bæredygtigt virkemiddel? Per Dolmer, Blue Research

Tang som marint virkemiddel. Annette Bruhn, Aarhus Universitet

Pitch fra opstartsvirksomhed - tangdyrkning og afsætning. Thomas Højbjerg, The Nordic Way

Oprensning af næringsstoffer med mikroalger? Malene L. Olsen, Teknologisk Institut

Gårdsfisk - præsentation af kommercielt anlæg til akvakultur i landbrugsbygninger. Johan Ljungquist, Gårdsfisk

Markedsanalyse og præsentation af convenience produkt af afrikansk ålemalle til børnefamilier. Rikke Høyer, Absalon

Næringsværdi og klimaafgryk for akvakultur incl. case om Gårdsfisk. Friederike Ziegler, RISE

Eco-collaboration between production of smolt in RAS and grow-out in the sea. Tools for nutrient control & animal welfare. Anda Ikauniece, Latvian Inst. of Aquatic Ecology

Benyttelse og beskyttelse af lokale farvande - i WWF perspektiv. Henrike Semmeler Le, Verdensnaturfonden DK

Danmarks første havplan. Sine O. Heltberg, Søfartsstyrelsen