Formiddagens program

Se dagens præsentationer nedenfor

Velkommen til Bioøkonomi Konferencen – Uffe Jørgensen, CBIO

“Not just a carrot” – “Mere end bare en gulerod”. Anders Hjuler, Ibrahim Al-Kabalawi og Simon Frost, masterstuderende, Syddansk Universitet

Hvordan bliver Danmark et foregangsland for bioøkonomi? Asbjørn Børsting, formand, Det Nationale Bioøkonomipanel

Nyetableret bioraffinaderi: Økologisk foderproduktion baseret på søstjerner – desuden tørring af muslinger, gasprotein og græssaft. Steen Bitsch, direktør/CEO Vestjyllands Andel

Ny værdiskabelse med vegetabilske proteiner. Erfaring fra ærteprotein. Christian Sohl, export manager, Nisco Aps

Konvertering af lavværdi-produkter med insekter i industriel skala. Lasse Hinrichsen, udviklingsdirektør, ENORM

Lokal (og national) bioøkonomi-satsning kan give basis for nye biobaserede højværdiprodukter af relevans for både sundhed, miljø og jobskabelse. Lene Lange, LLa – Bioeconomy, Research & Advisory

Udvikling af bæredygtig emballage og reduktion af madspild. Jakob Rosenfeldt Thomasen, nordisk salgschef, KLS PurePrint

Spor 1 – Nye råvarer og bioraffinering

Foderpotentiale i lokale ressourcer som græsprotein, søstjerne, insekter, muslinger og tang. Jan Værum Nørgaard, lektor, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Ny viden fra Bio-Value – Danmarks største projekt om bioraffinering. Henning Jørgensen, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet

Bioraffinering i pilotskala – proteinkoncentrater og fiberprodukter fra roetoppe, ålegræs, savtang, rejeskaller og mask samt nye initiativer om sidestrømme fra raps, oliven og grønsager. Anne Christine Steenkjær Hastrup, sektionsleder Træ og Biomaterialer, Teknologisk Institut

Quinoa – lær af en ny værdikæde fra landmand til forbruger. Hother Hennings, direktør, Nordic Quinoa IvS og Henrik Knudsen, quinoaavler, Errindlev

BIOCAS* pitch:

1. Bioraffinering – En metode til at forbedre udnyttelsen af grovfoder hos højtydende malkekøer.Søren Krogh Jensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
2. Pigmenter fra presserester af surkirsebær-vinproduktion – raffineret ved hjælp af membran-teknologi. Maria Cinta Roda-Serrat, postdoc, Dep. of Chemical Eng., Biotechnology and Environmental Tech, SDU
3. Biokonvertering af lokale biomasser – Resultater fra pilottest med Black Soldier Fly-larver. Lars-Henrik Lau Heckmann, faglig leder, Vand & Miljø, Life-Science, Teknologisk Institut
4. Festivaller som markeds-laboratorium for recirkuleret bioplast. Maria Vase, Worldperfect

Spor 2 – Blå biomasse

Marin fødevareproduktion – i et nordisk perspektiv. Per Dolmer

Produktion af tang til fødevarer og foder – om produktionsmulighederne for tang-produktionsmetoder og anvendelsesmuligheder. Indblik i kvalitetskrav til tangen og hvilke konsumprodukter, der kan laves af tang. Annette Bruhn, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Dyrkning af allergenfrit tang i tanke på land – som ingrediens til fødevarebaseret nicheproduktion. Bjarne Ottesen, udviklingschef, Nordisk Tang

Marin gødning til økologisk jordbrug. Thorbjørn Kristensen, direktør, Agrofertil International

Spor 3 – Biogas og bioressourcer – nye anvendelser

Komposterbare og plastfrie løsninger. Heidi von Bülow, ejer og stifter, MAISTIC Bio Group

Fra affald til mad – hvordan metanædende bakterier sikrer miljørigtige proteiner til fremtidens landbrug og akvakultur. Henrik Busch-Larsen, CEO, Unibio

Fra affald til brændstoffer, nye teknologier til at producere bio-råolie ud fra biomasse og slam. Ib Johannesen, AU-engineering og IBJ Technology ivs

Rammer for nye biogasanlæg – gas til tung transport, samt sikring af husdyrproduktion i fosforfølsomme områder. Henrik Høegh, fmd. Brancheforeningen for Biogas

BIOCAS* pitch: Samlagring af vegetabilsk affald med halm – alternativ og billig forbehandlingsmetode, der kan forbedre biogasudbyttet. Ali Heidarzadeh Vazifehkhoran, postdoc, Dep. of Chemical Eng., Biotechnology and Environmental Tech, Syddansk Universitet